SAP HCM – Human Capital Management

SAP HCM este cea mai per­formantă soluţie de management a capitalului uman, la nivel mondial . Oferă o plat­formă integrată şi scalabilă pentru dezvoltarea şi optimizarea procese­lor de management al personalului.

Soluția SAP HCM furnizată de NTT DATA este perfect adaptată legislației românești si internațională, atât în ceea ce privește rapoartele cerute de către instituțiile statului, cât și aspectele financiar-contabile legate de calculul salariilor sau evidența angajaților.

SAP HCM cuprinde o suită de componente ce pot fi implementate gradual:

 • gestiunea personalului;
 • managementul timpului de lucru;
 • salarizare;
 • evaluarea personalului;
 • recrutare;
 • planuri de dezvoltare personal;
 • instruire;
 • e-learning;
 • self – service/ mobility.

Beneficiile SAP HCM

SAP HCM cuprinde cele mai bune practici de gestionare a resurselor umane şi cuprinde funcţionalităţi ce acoperă întreaga gamă a activităţilor necesare:

 • identificarea talentelor;
 • păstrarea talentului în cadrul companiei;
 • reducerea riscului;
 • implementarea proceselor cu valoare adăugată;
 • automatizarea calculului salarial;
 • îmbunătăţirea istoricului angajaţilor;
 • aliniera strategică;
 • reducerea timpului de lucru;
 • realizarea cu acurateţe a plăţilor retroactive;
 • îmbunătăţirea gestionarii perioadelor de concediu;
 • alinierea la practicile moderne de HR.

Segmente țintă

SAP HCM se adresează tuturor segmentelor de industrii , și companiilor de la nivel mic și mijlociu, până la nivel transnațional care doresc sa își optimizeze managementul resurselor umane

 • management organizaţional;
 • procese de personal (angajare, concedi­ere-demisie, modificare salarială, reatribuire organizaţională, etc.);
 • gestiunea datelor despre angajaţi;
 • pregătire şiperfecţionare;
 • dez­voltarea personalului (evaluare, mana­gementul performanţei, inclusiv gestiune cariere şi succesiune pe posturi);
 • administrarea timpului de lucru si salarizare;
 • management prin obiective.

Aplicaţia permite identificarea şi alinierea aptitudinilor, activită­ţilor şi beneficiilor angajaţilor cu obiectivele şi strategiile de afaceri, mărind eficienţa şi sprijinind pro­cesul de luare a deciziilor.

Soluții SAP

Pentru a afla mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de NTT DATA, nu ezitați să ne contactați